Avengers: Cuộc chiến vô cực

Avengers: Infinity War (tạm dịch: Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực) là phần phim mới nhất được xây dựng dựa trên nguyên mẫu các thành viên trong Biệt Đội Báo Thù (Avengers) của hãng Marvel, và được phân phối…